Pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia sa obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi.

 

”Prevederile art. 6 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/20106, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare au fost interpretate diferit privitor la: obligaţia angajatorului de a depune la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere.În aceste condiţii, se înregistrează o creştere a poverii administrative pentru angajatorii cu largă dispersie teritorială pentru sediile secundare şi punctele de lucru, în situaţia în care ar trebui să solicite autorizarea acestor sedii secundare/puncte de lucru la inspectoratele teritoriale de muncă, conform competenţelor teritoriale, contrară iniţiativei legiuitorului de a simplifica procedura autorizării, respectiv de a se emite autorizaţia (certificatul constatator) în baza unei declaraţii pe propria răspundere”, a precizat Dragoș Năcuța, inspector șef ITM Maramureș.

Faţă de cele menţionate şi pentru eficientizarea activităţii de autorizare, inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora îşi au sediile angajatori care au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă vor înregistra cererile de autorizare a funcţionarii din punct de vedere al securităţii si sănătăţii în muncă la sediul social, indiferent de dispersia teritorială a sediilor secundare sau punctelor de lucru.

Cererile şi documentele depuse la inspectorate teritoriale de muncă, pe raza cărora angajatorii desfăşoară activităţi în sedii secundare sau la puncte de lucru, vor fi redirecţionate, în vederea autorizării, către acele inspectorate teritoriale de muncă pe raza cărora aceşti angajatori au sediile sociale. Totodată, angajatorii vor fi informaţi în termenul de 5 zile lucrătoare privitor la redirecţionare şi la inspectoratul care va asigura procedura de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Articolul precedentInvestiții importante la un spital din Maramureș din fonduri europene
Articolul următorBiciclist accident mortal în Sarasău