Consiliul Județean Maramureș a răspuns pozitiv invitației Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România de a se alătura, în calitate de partener, Galei Premiilor „Comună din Maramureș – Comună înfloritoare”, sprijinind evenimentul cu o finanțare de 70 mii lei.

Evenimentul face parte din acțiunea-concurs „Comună din Maramureș – Comună înfloritoare”, care a fost demarată în anul 2016, urmând să se încheie în luna noiembrie a anului în curs.

În cadrul galei vor fi răsplătite diferențiat cele 34 de comune din județ înscrise în competiție, în funcție de realizarea obiectivelor de dezvoltare socio-culturală stabilite prin regulament.  Etapa de evaluare va avea în vedere o serie de obiective ample urmărite de unitățile administrativ teritoriale participante. Primul dintre acestea vizează promovarea culturii locale prin acțiunile culturale desfășurate în ultimii trei ani. Al doilea criteriu de departajare constă în promovarea stilului arhitectural specific locului pentru clădirile rezidențiale, administrative și de cult, noi, prin care să fie prezervate tradițiile și obiceiurile zonei folclorice din care face parte comuna participantă.

 Lista criteriilor în funcție de care vor fi premiate comunele înscrise în competiție continuă cu un obiectiv care se referă la pavoazarea locuințelor particulare și a clădirilor administrative cu flori la geamuri, în curți și pe marginea domeniului privat, precum și asigurarea curățeniei domeniului public al satelor, cu respectarea condițiilor de conservare a mediului și colectare selectivă a deșeurilor. Va fi evaluat și nivelul de eficiență al administrației, cuantificat prin gradul de implementare a recomandărilor formulate de auditorii publici interni pentru finalul anului 2018. Nu în ultimul rând, se va ține cont de gradul de atragere a fondurilor europene pentru comunitate, criteriu măsurat prin valoarea absolută a proiectelor implementate sau în curs de implementare pe cap de locuilor al fiecărei comune participante.
Comunele participante la proiectul desfășurat în perioada 2016 – 2019 vor fi recompensate cu panouri colantate cu inscripția ”Comună din Maramureș – Comună înfloritoare”, pe care vor fi menționate și punctajele obținute. Acestea urmează să fie amplasate pe frontispiciile clădirilor primăriilor, dar și pe indicatoarele de la intrarea în comune.

 

Articolul precedentPlimob a câștigat trofeul ”Gheorghe Ola” în Maramureș
Articolul următorPostul Realitatea Plus poate fi urmarit online