În comuna Oncești se desfășoară pe tot parcursul acestei luni proiectul catehetic, cultural-artistic ”La izvoarele satului: tinda bisericii și tinda casei”. Proiectul îşi propune să îi ajute pe elevi să cunoască şi să valorifice spiritualitatea şi tradiţiile specific satului românesc.

Prin implicarea în acest proiect, elevii şi profesorii aduc în atenția tinerei generații credinţa strămoşească, obiceiuri, datini și tradiții populare autentice, care trebuie redescoperite, însușite și transmise generațiilor viitoare.

Tinerii vor avea posibilitatea să redescopere ei înșiși – prin contactul direct cu oamenii satului – frumusețea interioară a țăranului român care a știut, printr-o împletire fericită între rugăciune, muncă, vers și cântec să-și exprime trăirile și bogăția meșteșugurilor și obiceiurilor, încă prezente în satele noastre.

Proiectul se incadrează între manifestările duhovnicești și culturale programate în Parohia Ortodoxă Oncești cu prilejul Anului omagial al satului românesc și Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești pe tot cuprinsul Patriarhiei Române.

Pentru aceasta, participanţii vor identifica punctele commune dintre satul românesc tradiţional şi cel contemporan, arătând frumuseţea lor, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de credință și de neam păstrată prin preoţi, învăţători, primary gospodari și oameni vrednici ai satului românesc. Prin acest proiect se aduce și un omagiu tuturor oamenilor satului care prin simplitate, naturalețe și credință au păstrat și cultivat valorile tradiționale românești de-a lungul secolelor.

Acord de parteneriat

În acest scop Parohia Ortodoxă Oncești a  încheiat un acord de parteneriat cu Primăria Oncești, cu Școala Gimnazială Oncești, cu Școala Gimnazială nr.10 Sighetu-Marmației, cu Centrul de Informare Turistică Oncești și cu Muzeul Maramureșean din Sighetu Marmației.

Școala românească a luat ființă în tinda Bisericii și a continuat să existe și să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica. Prin urmare cooperarea dintre Biserică și Școală, de-a lungul timpului, a adus o contribuție majoră la promovarea educației copiilor și tinerilor de la sate. Pe de altă parte, satul românesc a creat și a promovat valori culturale și spirituale, dintre care cântece, jocuri, costume populare, meșteșuguri, artizanat, tradiții, obiceiuri, care sunt valori inegalabile şi incontestabile ce riscă să se piardă în negura timpului dacă nu conştientizăm importanţa lor.

 

Grupuri țintă,  teme abordate și spectacole

Grupul țintă îl reprezintă: elevii din grupa de cateheză Hristos împărtășit copiilor a Parohiei Ortodoxe Oncești; elevii Școlii Gimnaziale Oncești, elevii Școlii Gimnaziale nr. 10 Sighetu Marmației; cadrele didactice din cele două școli implicate; părinții și frații elevilor implicați; credincioșii Parohiei Ortodoxe Oncești.

Printre temele abordate pe parcursul desfășurării proiectului, vor fi: Satul românesc între tradiţie, supravieţuire şi speranţă; Spiritualitatea tradiţională a satului românesc; Criza actuală a satului românesc; Satul românesc astăzi: între suferinţă şi speranţă; De ce este preocupată Biserica de satul românesc; Chipul Învățătorului în satul românesc; Satul românesc în poezie și literuratura.

Între activitățile proiectului:  spectacolul artistic, în scop caritabil,”Îmi păstrez portu’și graiu”, desfășurat în data de 9 martie 2019, între orele 11-14, la Căminul Cultural din Oncești, susținut de către Ansamblul „Cetățuia” al elevilor școlii Oncești și de către un grup de copii ai Școlii Gimnaziale nr. 10 Sighet. Intrarea e liberă. Donațiile făcute de cei prezenți vor fi dăruite Asociației de sprijin a persoanelor cu nevoi speciale „Carina”, din Sighetu Marmației.

Articolul precedentVasile Florea este noul paroh al Parohiei Sighetu Marmației I
Articolul următorS-au votat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea instalației electrice de utilizare la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor