Un nou proiect prinde viață în Maramureș. ”MaraStrategy” este destinat în primul rând asigurării unui cadru instituțional care să ofere o simplificare a proceselor decizionale și funcționale în instituția Consiliul Județean Maramureș. Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941 lei și se va derula pe o perioadă de 30 luni.

Potrivit autorităților județului, proiectul MaraStrategy” răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliul Județean Maramureș de a asigura creșterea eficienței activității prin implementarea unui sistem de măsuri de simplificare și eficientizare orientat către cetățeni. Prin acest sistem se vor optimiza activitățile și procesele de lucru din instituție, răspunzând mai bine și la standarde de calitate înalte cerințelor beneficiarilor activităților – persoane fizice și juridice care apelează la serviciile publice oferite de instituție.

Importantă în cadrul proiectului este modalitatea de optimizare a serviciilor oferite publicului larg. În acest scop se va realiza o arhivă digitalizată a instituției, care va simplifica lucrul cu documentele arhivate, găsirea acestora și furnizarea actelor către solicitanți. În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului va fi dezvoltat un portal informatic care va asigura o deschidere către public prin facilitarea depunerii cererilor de eliberare a documentelor din domeniu.

Portalul va acoperi întregul teritoriu județean, asigurând cuprinderea tuturor Planurilor Urbanistice Generale ale orașelor și comunelor din județul Maramureș. Soluția GIS va asigura managementul integrat, strategic și decizional la nivelul județului. Portalul informatic este deschis publicului larg, asigurând mai multe funcționalități.

Este vorba despre componenta de portal servicii online, care prevede publicarea spre consultare publică a documentelor de urbanism eliberate – certificate, autorizații, în format tabelar sau grafic, formulare electronice, petiții, plata taxelor și a impozitelor, preluarea și eliberarea online a cererilor și a documentelor, informare și asistență, eliberarea certificatelor de de urbanism, a autorizațiilor de construcție, semnarea semnătură electronică extinsă.Unul dintre obiectivele proiectului este de a crește gradul de profesionalism al personalului din instituție. Astfel, un număr de 48 de funcționari publici vor beneficia de instruire. Proiectul are asigurată finanțare nerambursabilă 100%

Articolul precedentCeremonial militar organizat cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române
Articolul următorAvocații din Maramureș – protocol de înfrățire cu cei din Republica Moldova