Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor posturi vacante. Este vorba despre 12 posturi de infirmier debutant pe secţiile spitalului și 2 posturi de îngrijitoare în Ambulatoriul Integrat al spitalului.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exercițiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. De asemenea candidații trebuie să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 7 noiembrie, ora 15.30. În 16 noiembrie va avea loc  proba scrisă iar în 22 noiembrie  este programată proba interviu/practică.

 

 Mai multe informații despre condițiile de participare la concurs  se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei.
Articolul precedentPREGĂTIRI PENTRU IARNĂ: Secția de Drumuri Naționale Baia Mare are 62 de utilaje de intervenție. În stoc, peste 2200 tone de sare
Articolul următorClubul Rotaract Sighet îndeamnă sighetenii să doneze sânge