Casa Județeană de Pensii Maramureș a comunicat procedura de revizuire a pensionarilor de invaliditate, după ridicarea stării de urgență. Începând din 15 mai aceste persoane trebuie să trimită instituției mai multe acte în original.

Conform prevederilor art.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială, începând cu data de 15 mai 2020,  pensionarii de invaliditate care au avut termen de revizuire în lunile martie, aprilie și mai trebuie să trimită până la data de 15 iunie 2020, prin Poșta Română, cu confirmare de primire, pe adresa Casei Județene de Pensii Maramureș, str. Hortensiei nr. 1A, Baia Mare, urmatoarele acte în original:

-Actele medicale solicitate la revizuirea anterioară;
– Acte medicale care să reflecte starea de săanătate de la ultima revizuire;
-Planul de recuperare;
-Copie dupa actul de identitate (buletin, carte de identitate);
-Actualizarea numărului de telefon;
– Decizia medicală emisă la revizuirea anterioară.

 În urma analizării actelor trimise, decizia medicală și planul de recuperare emise de comisia de expertiză pentru urmatoarea revizuire, vor fi comunicate titularului tot prin Poșta Romana, cu confirmare de primire.

În cazul în care, nu se vor trimite actele medicale solicitate până la data de 15 iunie 2020, pensia de invaliditate va fi suspendată.