În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 87,23%, cu 2,24% față de cea inițială (84,99%). În 2019, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare a fost de 79,22%, iar în 2018, de 82,65%.

Anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse a fost de 122. În cazul a 122 de contestații (17,11%), notele au fost modificate astfel: pentru 77 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 42 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.

Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: niciun candidat nu a obținut nota 10 (zece), iar 432 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, restul obținând note sub 7(șapte).

Pentru absolvenții din promoția curentă, totalul notelor peste 7 (șapte) a crescut cu 2,3% după rezolvarea contestațiilor. Mai exact, 60,59% (59,32% – rata inițială) dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Reamintim că în centrele de evaluare au fost notate 713 de lucrări, întrucât: 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar lucrările a 2 candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. 

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare, în perioada 12 – 14 august.

Detalii suplimentare sunt disponibile atâtpe site-ul titularizare.edu.ro, unde Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi, 11 august, la ora 11:00, rezultatele finale, cât și în dosarul de presă publicat aici: link.