Marți, 12 mai, cu începere de la ora 13:00, în sistem videoconferință, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș. Aleșii județeni, convocați de președintele instituției, Gabriel Zetea, au aprobat cele șapte proiecte aflate pe ordinea de zi.

Primul proiect de hotărâre asupra căruia autoritatea deliberativă a căzut de acord a făcut referire la rectificarea bugetului judeţului Maramureș, pe anul 2020, cu suma de 3,5 milioane lei. Tot în legătură cu acest subiect, aleșii județeni au aprobat și proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 289/ 06.05.2020 privind rectificarea bugetului Județului Maramureş pe anul 2020. Acest proiect a presupus validarea dispoziției prin care se rectifică bugetul județului pe anul 2020 cu suma de 370.000 lei, prin majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, concomitent cu majorarea cu aceeași sumă a cheltuielilor pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă și a cheltuielilor pentru carantină, precum și pentru luarea unor măsuri în domeniul sănătății.

În cadrul ședinței a fost aprobată și contibuția Consiliului Judeţean Maramureş, la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară, mai exact direcționarea sumei de 250.000 lei către DGASPC Maramureș, pentru plata cheltuielilor cu personalul instituției aflat în izolare preventivă la locul de muncă sau în carantină.

Totodată, au fost stabilite o serie de măsuri pentru asigurarea funcţionării şi exploatării echipamentului de plasmafereză model „AURORA Plasmapheresis Systems”, echipament care urmează să fie utilizat în tratarea cazurilor de COVID-19. În vederea asigurării echipamentelor necesare funcționării aparatului de plasmafereză și stocării plasmei colectate, autoritatea deliberativă a fost de acord cu alocarea sumei de 71.000 lei.

Alte două puncte aflate pe ordinea de zi au urmărit completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Maramureș, în cauza fiind vorba despre Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 101/2018 privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACCESS ROUA – Reabilitarea drumurilor de legătură care duc la punctele de trecere a frontierei (ACCESS ROUA – Rehabilitation of connection roads leading to the crossing points), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia, precum și despre Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 104/2018 privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ALTHERA – terapii alternative în Maramureş şi Ivano Frankivsk (ALTHERA – Alternative Therapies in Maramures and Ivano Frankivsk), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia. În cazul ambelor proiecte transfrontaliere, documentațiile și studiile derulate până în prezent au adus modificări ale bugetelor generale, ce au generat creșteri ale cofinanțărilor pe care trebuie să le suporte instituția Consiliului Județean Maramureș în cazul implementării efective. Aprobarea completării Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș cu numerele 101/2018 și 104/2019 presupune acordul asupra continuării demersurilor de a depune documenția necesară la finanțator și nu asupra finanțării în sine a proiectelor de către administrația județeană.

Ordinea de zi a fost închisă de proiectul de hotărâre privind rectificarea Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020, prin suplimentarea bugetului acordat S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A., în calitate de administrator al drumurilor județene, cu suma de 500.000 lei.