Este ședință de Guvern la Palatul Victoria, marți, la ora 13.30. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se regăsește și cel privind unele modificări referitoare la concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 29 noiembrie 2022

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PRIMĂ LECTURĂ)
 5. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului ,,Henri Coandă”
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare ,,Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 7 iulie 2022
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Mecanismului de colectare şi monitorizare a datelor pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi pentru modificarea unor acte normative
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA pentru perioada 2022-2030

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 89 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Reducere a Riscului Seismic

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea schemei de sprijin prevăzute la art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sală Polivalentă Municipiul Piteşti”

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Micula, judeţul Satu Mare

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, Brăila, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Napoca-Oradea-Episcopia Bihor” aflate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Cluj – Napoca, Baciu, Gârbău, Aghireşu, Izvoru Crişului, Huedin, Poieni, Ciucea şi Negreai- judeţul Cluj; Cuzăplac şi Almaşu – judeţul Sălaj; Bulz, Bratca, Şuncuiuş, Vadu Crişului, Măgeşti, Aştileu, Ţeţchea, Tileagd, Săcădat, Oşorhei, Oradea şi Borş – judeţul Bihor

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajarea unui punct de întoarcere pe DN 2 la ieşirea din localitatea Afumaţi spre Urziceni”

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) -Oar (Graniţa Româno- Ungară -Drum Expres M49 Ungaria)”, judeţul Satu Mare

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor Acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM S.A.

Sursa: Realitatea Din PNL

Articolul precedentCULISELE STATULUI PARALEL. Tot românii plătesc dezastrul Blue Air. Cât de mare este gaura în buget
Articolul următorVezi programul magazinelor Enel din Bistrița, Baia Mare, Satu Mare și Oradea în minivacanța de 1 Decembrie