Un studiu realizat de Asociația Elevilor din Maramureș arată că școlarii nu își cunosc drepturile. În semestrul întâi al anului de învățământ 2018-2019, Asociația Elevilor din Maramureș a realizat un studiu la nivelul județului pentru a evalua nivelul de respectare a drepturilor elevilor în anul școlar anterior.

La acest studiu au contribuit 215 respondenți cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, din 77 de localități, care studiază în 31 de licee și colegii. Rezultatele obținute în urma răspunsurilor primite au ajutat Asociația Elevilor din Maramureș să realizeze un “barometru” al respectării drepturilor elevilor. Drepturile și îndatoririle elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional din România sunt reglementate printr-un act normativ numit „Statutul Elevului”, care a fost aprobat în anul 2016 prin Ordinul de Ministru nr. 4742. Datoria de a informa elevii în legătură cu drepturile și îndatoririle lor revine în primul rând profesorului diriginte la începutul fiecărui an școlar. Deși 70% dintre participanții la studiu au auzit despre existența Statutului Elevului, 60% dintre aceștia nu au avut parte de prezentarea unei sinteze ale acestui act în toamna anului 2018.

În lipsa informării din partea profesorului diriginte, elevii au spus că apelează la surse de informare alternative, precum: internetul, secretariatul, avizierul școlii, biblioteca liceului sau Asociația și Consiliul Elevilor Maramureș, însă 45% din elevi au afirmat că în unitatea lor de învățământ nu există posibilitatea de informare. Printre practicile nelegale se numără discriminarea, încălcarea dreptului la libertate de exprimare, solicitarea fondului școlii, sancționarea incorectă, deposedarea de bunurile proprii sau imposibilitatea de a alege materiile opționale de studiu și de a oferi feedback semestrial. Asociația Elevilor din Maramureș încurajează toți elevii să contacteze această strutură pentru a comunica problemele pe care le întâmpină și pentru a beneficia de consultarea și sprijinul Asociației, la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0758976157.

Articolul precedentConsiliul Județean Maramureș este reprezentat la Târgul de Turism IMTM din Tel Aviv
Articolul următorAnticariatul Donatorilor, un proiect de succes care se reia la Biblioteca Județeană