Consiliul Județean Maramureș a organizat joi, 27 iunie 2019, începând cu ora 14.00, în sala de ședințe ”Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ, întâlnirea factorilor interesați ai proiectului FoodChains 4 Europe (Lanțuri alimentare pentru Europa)”, finanțat prin Programul Interreg Europe și implementat de Consiliul Județean Maramureș în calitate de partener, în perioada 2017-2021. 

Evenimentul a reunit reprezentanți din instituții publice, mediul universitar, ONG-uri, precum și producători care activează în sectorul agro-alimentar din județul Maramureș. Scopul a fost de a discuta despre schimburile de experiență realizate prin proiectul FoodChains 4EU și de a analiza stadiul pregătirii planului de acțiune prin care Consiliul Județean Maramureș își propune să contribuie la dezvoltarea și inovarea produselor locale și a producătorilor din cadrul lanțului alimentar din județul Maramureș.
În deschiderea întâlnirii, Ioan Doru Dăncuș, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, a evidențiat importanța proiectului FoodChains 4 Europe pentru crearea la nivel local a unui parteneriat public-privat în domeniu și a prezentat demersurile Consiliului Județean Maramureș de înființare a Asociației ”Bun de Maramureș”, pentru a sprijini și promova produsele de calitate ale Maramureșului.

Schimburi de experiență inter-regionale, prin proiectul FoodChains 4 Europe

Managerul de proiect, Mihaela Lițe, șef al Biroului de Relații Internaționale, a prezentat schimburile de experiență inter-regionale derulate în prima parte a anului 2019 prin proiectul FoodChains 4 Europe, în care au fost implicați reprezentanți din cele cinci regiuni ale proiectului, din Olanda, Bulgaria, Italia, România și Marea Britanie. În luna februarie 2019, a avut loc evaluarea de tip peer review a lanțului alimentar din regiunea Emilia-Romagna (Italia), care s-a axat pe analiza modului de cooperare de tip public-privat la nivel regional și pe identificarea de recomandări cu privire la ambalajele inovative, pentru păstrarea calității produselor, reducerea consumului de materiale care afectează mediul, reutilizarea și reciclarea ambalajelor. Evaluarea lanțului alimentar din regiunea Emilia-Romagna a fost coordonată de echipa de experți a județului Maramureș, compusă din reprezentanți ai echipei de proiect de la Consiliul Județean Maramureș, un consultant local și două cadre didactice universitare cu expertiză în domeniul cercetării și inovării privind ambalajele produselor alimentare de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar ”Nord” Baia Mare, Facultatea de Științe, Departamentul de Chimie Biologie. În luna iunie 2019, procesul de învățare inter-regional a continuat prin Seminarul de învățare ce a avut loc la Manchester (Marea Britanie), reunind specialiști din sectorul alimentar din regiunile proiectului care au participat la prezentări de bune practici, vizite și discuții privind cooperarea dintre autorități locale, universități și mediul de afaceri din regiunea Greater Manchester, care conlucrează pentru dezvoltarea unui lanț alimentar dinamic, puternic și sustenabil.
O altă activitate importantă a proiectului FoodChains 4 Europe o reprezintă dezvoltarea Planurilor de Acțiune care va trebui realizată până la finalul anului 2019 de fiecare din cele cinci regiuni ale proiectului FoodChains 4 Europe: Greater Manchester (UK), Varna (BG), Flevoland (NL), Maramureș (RO) și Emilia-Romagna (IT). Pe baza schimburilor de experiență inter-regionale, a recomandărilor peer review și a cunoștințelor obținute prin seminariile de învățare și activitățile factorilor implicați în proiectul FoodChains 4 Europe, Planurile de Acțiune din fiecare regiune au rolul de a susține mediul de afaceri din zonă pentru a inova în mod sustenabil lanțurile alimentare regionale.
Asociația ”Bun de Maramureș” – Plan de acțiune pentru lanțuri alimentare inovative în județul Maramureș.

În partea a doua a evenimentului din 27 iunie, Consiliul Județean Maramureș a prezentat Planul său de Acțiune, ”Dezvoltarea lanțurilor de producători din industria alimentară în județul Maramureș”, pe care-l dezvoltă prin Proiectul FoodChains 4 Europe, cu scopul de a sprijini procesul de inovare durabilă în acest domeniu, prin instrumente care să stimuleze valorificarea produselor locale reprezentative pentru județul Maramureș. Ca acțiuni preliminare, Consiliul Județean Maramureș a parcurs etape importante în concretizarea inițiativei ”Bun de Maramureș”, prin înregistrarea mărcii ”Bun de Maramureș”, rezervarea denumirii Asociației ”Bun de Maramureș”, consultarea factorilor locali cu privire la interesul față de Asociația ”Bun de Maramureș” și organizarea a două ediții ale Târgului ”Bun de Maramureș”. Până la finalul anului 2019, va fi înființată Asociația ”Bun de Maramureș” pentru a reuni factori locali interesați în promovarea produselor maramureșene care se remarcă prin tradiție, autenticitate și valoare locală.
Planul de Acțiune realizat de Consiliul Județean Maramureș în cadrul proiectului FoodChains 4 Europe are în vedere dezvoltarea Asociației ”Bun de Maramureș”, care va fi responsabilă de gestionarea mărcii “Bun de Maramureș” și de implementarea programului de sprijin pentru inovarea lanțului alimentar și diseminare tehnologică în Județul Maramureș.

Discuții constructive pentru concretizarea inițiativei ”Bun de Maramureș”

În ultima parte a întâlnirii au fost invitați la discuții reprezentanții instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor participante: Direcția pentru Agricultură Județeană Maramureș, Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Maramureş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, GAL Valea Izei-Moisei, GAL Maramureș Vest, GAL Mara Natur, CDIMM Maramureș, WWF România, Asociația EcoLogic, ASSOC Baia Mare, Prod Impex Baguette SRL, Andana Pan Baia Mare SRL, Ferma Zootehnică SRL, precum și UTCN Cluj-Napoca – Centrul Universitar Baia Mare.
Virgil Tânțaș – directorul Direcția pentru Agricultură Județeană Maramureș a făcut o trecere în revistă a diferențelor dintre produsele convenționale și cele tradiționale precum și a rețetelor consacrate, prezentând competențele Direcției Agricole în procesul de certificare a produselor tradiționale. În Maramures sunt 65 de producători tradiționali înregistrați, dar interesul a scăzut pentru că în piețe, la vânzare, nu se face nici o diferență între produsele certificate ca tradiționale și restul produselor, nu există niciun fel de facilități sau o departajare. De asemenea a menționat că în urma aprobării Legii Muntelui s-a definit produsul montan, care va beneficia începând cu anul viitor de programe de finanțare dedicate. Acest lucru va fi foarte benefic județului Maramureș, care are 53 de localități ce se încadrează în zona montană și vor putea beneficia de aceste finanțări. În prezent, în Maramureș există 27 de asociații cooperatiste, 25 activând în domeniul creșterii animalelor și 2 în domeniul legumiculturii.

Petre Mitru – GAL Maramureș Vest a salutat inițiativa Consiliului Județean Maramureș de înființare a Asociației ”Bun de Maramureș” și a prezentat exemple de proiecte finanțate în cadrul GAL-ului, unul dintre acestea privind o asociație de creștere a animalelor și de producție a laptelui de calitate superioară care se poate vinde la o valoare mai bună decât cel normal. Andrei Lazăr -Ferma Zootehnică SRL- a pus problema super marketurilor care concurează cu magazinele mici, acestea ajungând să fie închise și chiar dacă există regula ca mai mult de jumătate din produsele vândute să fie de producție românească, s-au găsit soluții pentru a eluda aceste prevederi legale.

Discuțiile au continuat prin punctarea rolului pe care Asociația ”Bun de Maramureș” va trebui să și-l asume pentru identificarea produselor locale și a producătorilor maramureșeni care să aibă reprezentativitate, autenticitate și să aducă plus-valoare. Elemente de succes ale acestui demers vor consta și în rolul Asociației de a fi mediator între autorități publice, mediul academic și cel de afaceri pentru influențarea politicilor locale și regionale și sprijinirea cercetării și inovării în domeniu, dar și de a motiva factorii locali din sectorul agro-alimentar de a deveni membri ai Asociației ”Bun de Maramureș”, prin stabilirea unor beneficii concrete pentru protejarea și promovarea produselor locale valoroase. În continuarea procesului de dezvoltare a Planului de Acțiune pentru inovarea lanțurilor alimentare din județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș va implica factorii interesați în transmiterea de propuneri concrete pentru obiectivele și activitățile Asociației ”Bun de Maramureș”.

Articolul precedentTraficant de droguri arestat
Articolul următorLucrări de refacere, după distrugerea unui podeț