Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018, se va desfăşura miercuri, 18 iulie, începând cu ora 10:00, în  42 centre de examen, câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti. În acest an proba va fi susținută la 98 de discipline de examen. În județul Maramureș  212 profesori sunt înscriși la examenul de definitivat.

Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerințe speciale, care au solicitat acest lucru.

Lucrările scrise vor fi evaluate în  6 centre organizate la nivel naţional, respective la nivelul inspectoratelor școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din Municipiul București. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului. Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie la centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat,  în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00.  Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 2018.

Cadrele didactice promovate  dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

 

Articolul precedentTrenul Soarelui Satu Mare – Mangalia cu staţie prin Baia Mare a rămas…în soare.
Articolul următorDoi jucători de fotbal din Maramureș au fost selectați pentru a participa la Tabăra de Pregătire organizată de FRF