Guvernul a aprobat marți, 29 noiembrie 2022, hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”.

Proiectul de hotărâre asigură, pe de-o parte, o flexibilizare și o claritate a procesului de acordare a Grantului „REGELE CAROL I”, făcându-l operațional complet, iar, pe de altă parte, asigură actualizarea valorii granturilor, astfel încât acestea să devină atractive pentru studenți. Valoarea actualizată a Grantului este necesară din cauza inflației și a creșterii generale a prețurilor precum și datorită obligației ca beneficiarul să se angajeze, pe o durată de minimum 4 ani, într-un institut sau organizație de cercetare-dezvoltare din România.

Sunt eligibili pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I candidaţii care sunt: 

a) absolvenţi de liceu care au obţinut cel puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele internaţionale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior din România începând cu anul universitar 2021-2022; 

b) absolvenţi de liceu care au obţinut cel puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele naţionale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior din România începând cu anul universitar 2021 – 2022; 

c) olimpiadele internaţionale şi naţionale, prevăzute la lit. a) şi b), se referă la olimpiadele şcolare naţionale organizate în România și olimpiadele şcolare internaţionale în domeniile recunoscute de ministerul educației, stabilite prin ordine ale ministrului educaţiei privind organizarea olimpiadelor și concursurilor şcolare

Proiectul de HG își propune majorarea valorii granturilor astfel:

Pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă suma de:

 • 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I, de la 4.000 euro actual;
 • 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, de la 3.500 euro actual;
 • 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, de la 3.000 euro actual;
 • 3.500 euro pentru mențiune, de la 2.500 euro actual.

Pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de:

 • 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, de la 3.000 euro actual;
 • 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, de la 2.500 euro actual;
 • 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, de la 2.000 euro actual;
 • 2.500 euro pentru mențiune, de la 1.500 euro actual.

Pentru participarea la evenimente științifice internaționale şi/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală:

 • 1.000 euro/an pentru fiecare participant la grant, de la 500 euro actual.

Pentru o echipă formată din cel puțin doi studenți, din care minim unul olimpic,proveniți din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble şi subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă şi se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu:

 • 5.000 euro pe echipă de două ori pe an.

Noul calendar anual al Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” este următorul:

Ultimele 4 luni ale anului bugetar – MCID stabilește plafoanele și detalierea pe categorii de cheltuieli, noi granturi și granturi în continuare prevăzute pentru anul bugetar următor;

 • 1 octombrie – data limită la care se publică lista cu candidații eligibili pentru Grantul „REGELE CAROL I”, la propunerea Ministerului Educației și validată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • 10 octombrie – candidatul eligibil depune o cerere de acordare a Grantului REGELE CAROL I la instituția de învățământ superior acreditată din România;
 • 17 octombrie – instituția de învățământ superior transmite Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cererile de acordare a Grantului REGELE CAROL I și solicitarea de finanțare;
 • 1 noiembrie – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării încheie un contract – cadru multianual cu fiecare dintre instituțiile de învățământ superior acreditate din România la care au fost depuse cereri de către candidați.
Articolul precedentProgramul Rabla pentru Electrocasnice | Persoanele fizice se pot înscrie de luni, de la ora 10.00. Anunţul ministrului Mediului
Articolul următorMoș Nicolae 2022. De unde vine nuielușa lui Moş Nicolae şi din ce lemn trebuie să fie