SONY DSC

Începând cu data de 1 ianuarie 2019 Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate cu zilieri, a suferit modificări prin intrarea în vigoare a dispoziţiilor O.U.G. nr. 114/2018.

Prin modificarea intervenită, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată astfel:

  1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
  2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
  3. c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

ITM Maramureș: „Facem precizarea că, instituţiile publice care potrivit art. 1, alin.(3) din lege prin excepţie puteau avea calitatea de beneficiari de lucrări nu mai pot utiliza zilieri, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1, alin.(3), lit.(c) din lege.

Actul normativ stabileşte şi numărul maxim de zile în care un beneficiar poate utiliza zilieri, respectiv 90 de zile cumulate într-un an calendaristic, excepţie făcând   domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

Un element de nouate îl reprezintă responsabilizarea persoanei fizice în sensul că, o persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile în care durata maximă este de 180 de zile cumulate în decursul unui an calendaristic.

Nerespectarea de către zilier a dispoziţiilor prezentate mai sus se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei. Recomandăm tuturor beneficiarilor indiferent de forma de capital, care utilizază  zilieri în activităţi ocazionale necalificate, în situaţia în care au neclarităţi să se adreseze instituţiei noastre.”

Articolul precedentIonel Bogdan (PNL Maramure), despre Contul Junior: ”Guvernul se folosește de banii din pușculița copiilor noștri pentru a-și finanța cheltuielile”
Articolul următorNicolae Mișulec: Urări pentru maramureșenii care sărbătoresc pe rit vechi