Serviciul Public de Gospodărie Urbană Sighetu Marmaţiei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 funcții contractuale de execuţie, vacante. Este vorba despre 1 post de inspector de specialitate I, 1 post  de referent I A  și un post de muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs. De asemenea candidații trebuie să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției iar candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține mai multe documente.

În 23 ianuarie 2020, ora 10:00 va avea loc proba scrisă pentru posturile de inspector de specialitare și referent iar de la ora 12:00: proba de lucru pentru postul de muncitor necalificat. În 29 ianuarie 2020, ora 10:00 este programată proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Urbană Sighetu Marmaţiei, cu sediul în Sighetu Marmaţiei, str. Al. Ivasiuc nr. 13.

 

Articolul precedentȘtiința Explorări începe anul pe teren propriu
Articolul următorCinci lucruri pe care să nu le faceți la volan, pe polei, gheaţă şi zăpadă