Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș informează absolvenţii instituţiilor de învăţământ promoţia 2018, că pot beneficia de îndemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei, pentru o perioadă de 6 luni, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare (acum de 500 de lei), dacă:

– se înregistrează la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii;

– nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;- nu urmează o formă de învățământ la solicitarea dreptului;

– nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare.

De reținut că, pentru absolvenţii de liceu promoţia 2018, 24 iulie 2018, este ultima zi în care aceștia se mai pot înregistra,  pentru a beneficia ulterior, de îndemnizația de șomaj, de 250 de lei.
În situaţia în care unii tineri mai au corigențe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligați să se prezinte într-un interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigentă. În acest sens, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.
-În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolventii trebuie să prezinte următoarele documente:
– Act de identitate, copie şi original;
– Certificat de naştere, copie şi original;
– Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) în copie şi original.
(În cazul adeverinţei de la liceu, trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 25 mai 2018)
– Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau nu.
Pentru informaţii suplimentare persoanele interesate pot accesa   site-ul  AJOFM Maramureş: http://www.maramures.anofm.ro/ (secțiunea -îndemnizație de șomaj pentru absolvenți și prime de angajare);
Articolul precedentÎn sfârşit! Casa memorială „Gheorghe Pop de Băseşti” a primit finanţare pentru restaurare
Articolul următorMaramureșeanul Sorin Șerban, chemat la naționala U19