Din această lună Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de muncă nedeclarată, al cărei membru este şi Inspecţia Muncii, va desfăşura o campanie de conştientizare cu privire la acest fenomen la nivel european.
Munca nedeclarată sau munca la negru, cum este cunoscută prin cea mai frecventă expresie utilizată, în cazul muncii fără forme legale, este acea activitate prestată de un salariat pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă.

Această acţiune face parte din programul propriu de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020. Prin această acţiune care are în fapt un caracter permanent şi-a stabilit câteva obiective:
creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care pot avea calitatea de angajator şi folosirea forţei de muncă fără respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată; creşterea gradului de conştientizare a persoanelor care desfăşoară activitate fără forme legale, cu privire la consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată și clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă.

Munca nedeclarată are efecte negative, pe termen scurt dar mai ales pe termen lung, atât pentru individ, cât şi pentru societate, precum şi pentru bugetul de stat, existând o relaţie interdependentă între plata contribuţiilor sociale şi impozitelor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială.
Principala cauză a perpetuării acestui fenomen îl constituie avantajul financiar imediat, obţinut atât de către persoana care desfăşoară activitate, cât şi de angajator, generat de sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Articolul precedentPrimarii maramureșeni la instruire
Articolul următorSe fac cercetări la Școala Gimnazială Vișeu de Jos după ce un profesor ar fi agresat un elev în timpul cursurilor