Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a confruntat anul trecut cu numeroase disfuncționalități, printre acestea lipsa dotării corespunzătoare cu mijloace de intervenție a SVSU, lipsa implicării unor autorități locale în ceea ce privește menținerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenție (în special pe perioada sezonului rece având în vedere lipsa posibilităților de garare sau încălzire a spațiilor aferente), respectiv neinformarea ISU Maramureș la scoaterea/ repunerea în intervenție sau dotarea cu autospeciale noi ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență. 

În raportul de bilanț aferent anului 2018, la capitolul disfuncționalități, CJSU Maramureș a mai notat:

 • insuficiența resurselor financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, precum și refacerii obiectivelor și infrastructurilor afectate;
 • raportarea, cu întârziere, de către comitetele locale, a datelor solicitate de Comitetul Județean și I.S.U. Maramureș privind Planul asigurării cu resurse umane materiale și financiare;
 • întârzieri în transmiterea rapoartelor operative și rapoartelor de sinteză;
 • neuniformitate și neconformitate în ceea ce privește întocmirea rapoartelor operative și de sinteză;
 • necunoașterea și neasumarea unor atribuții specifice ale membrilor comitetelor locale pentru situații de urgență în domeniul de incidență.
 • Măsurile propuse în acest an se referă la actualizarea permanentă a registrului de riscuri și de capabilități la nivelul județului;
 • monitorizarea permanentă a zonelor cu riscuri generatoare de situații de urgență pe teritoriul județului, cu accent pe componenta preventivă și de educare a populației;
 • asigurarea unei cooperări inter-instituționale proactive între componentele Comitetului Județean și comitetelor locale în vederea gestionării în comun a situațiilor de urgență;
 • constituirea unui stoc de materiale/echipamente pentru structurile M.A.I. care acționează pentru gestionarea situațiilor de urgență, pe tipuri de risc;
 • întreținerea și modernizarea infrastructurii existente, precum și realizarea unor lucrări de amenajare a teritoriului și îmbunătățiri funciare;
 • instruirea/implicarea activă a primarilor, în calitate de președinți ai CLSU, precum și a membrilor CLSU, în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse la nivel local;
 • continuarea demersurilor în vederea construirii și amenajării Centrului Județean de Comandă ți Conducere a Intervenției în cadrul ISU Maramureș, structură menită să coordoneze într-un context unitar situațiile de urgență de amploare la nivel județean.

În perioadele cu manifestări/produceri ale situațiilor de urgență, instituțiile membre în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență au acționat preventiv și unitar prin aplicarea măsurilor de limitare a efectelor situațiilor de urgență, iar măsurile întreprinse, precum și coordonarea eficientă a intervențiilor au făcut posibilă reducerea consecințelor acestora. Rezultatele generale înregistrate, în anul 2018, în activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență relevă faptul că acesta a coordonat și gestionat eficient forțele de intervenție acționând cu responsabilitate și aplicând coerent procedurile prevăzute de legislația în vigoare.

Articolul precedentJudețul Maramureș, atractiv pentru turiști, la a 25-a expoziție internațională anuală de turism IMTM
Articolul următorPersoanele cu dizabilități din Maramureș primesc bilete unice de călătorie gratuită, pentru a putea circula cu mijloace de transport diferite