Depozitul ecologic din comuna Fărcașa nu va fi finalizat anul acesta, deși prin luna martie șeful administrației județene, Gabriel Zetea, se arăta optimist în privința operaționalizării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș din acest an. Același Gabriel Zetea a anunțat însă miercuri că ”pentru a apăra acest proiect și finanțarea”, Consiliul Județean Maramureș a fost nevoit să rezilieze contractul de lucrări de la Fărcașa. 

Nu vin vești bune despre proiectul ”Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în județul Maramureș” și în special despre contractul de lucrări de la Fărcașa. Consiliul Județean a decis rezilierea contractul de lucrări nr. 1, gestionat de către asocierea Victor Construct cu Antrepriza Montaj Instalații SA ”din cauza multor probleme avute în desfășurarea contractului”, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean.
”L-ați avut cu toții aici pe domnul profesor Păunescu care a făcut o prezentare în ceea ce privește propunerile pe care ei le vor avea în urma efectuării expertizelor acolo pentru stoparea fenomenului de alunecări. Au existat dispoziții de șantier instructate de către inginer, acceptate de către antreprenor, dar o parte de mobilizare în șantier a antreprenorului a fost inexistentă. Nu putem să punem în pericol întreg contractul pentru că un antreprenor nu își respectă un contract. De asta s-a ajuns la rezilierea contractului. Toate demersurile pe care le-am avut, toate întâlnirile pe care le-am cerut cu acest antreprenor au rămas fără răspuns. Nu am avut din partea lor bunăvoință și de aceea am fost obligați, nu de capul nostru, ci în urma discuțiilor pe care le-am avut cu inginerul, cu Autoritatea de Management, cu cei care realizează astăzi pentru noi asistența juridică, cu toții am ajuns la o concluzie inevitabilă, din păcate, în ceea ce privește rezilierea acestui contract și apoi executarea tuturor garanțiilor, care nici măcar conform contractului pe care îl aveau cu noi nu erau prelungite”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

 

Rezilierea acestui contract nu pune proiectul în pericol, mai susține șeful administrației județene. În urma discuțiilor avute cu Autoritatea de Management, Consiliul Județean Maramureș va elabora în această perioadă documentația pentru prelungirea contractului de finanțare. E nevoie de timp pentru a reface licitația și pentru a se găsi un constructor serios care să finalizeze investiția.
”Dacă ar fi urmat cu strictețe, până la urmă, instrucțiunile inginerului și ale expertului pe care îl avem, de amplasament, în acest an am fi putut să vorbim despre finalizarea construcției de acolo, dar neseriozitatea ne-a adus în acest punct. Asta nu înseamnă că proiectul este în pericol în vreun fel. Contractul de finanțare europeană va fi prelungit. Sigur că există probleme în ceea ce privește întârzierea, asta este, ne-o asumăm, mergem înainte, dar asta nu înseamnă că proiectul nu va fi finalizat. Suntem extrem de optimiști că vom avea un proiect bun și anul viitor sigur el va fi finalizat”,  dă asigurări șeful administrației județene.
Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public de SC. Victor Construct SRL, cu privire la contractul de lucrări ”Construire depozit ecologic Sârbi”, din cadrul proiectului ”Fazare proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș”, Consiliul Județean, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, a considerat că se impun precizări:

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public de SC. Victor Construct SRL, cu privire la Contractul de lucrări ”Construire Depozit Ecologic Sârbi”, din cadrul proiectului ”Fazare Proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș”, Consiliul Județean Maramureș, în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare, consideră că se impun câteva precizări după cum urmează:

Referitor la informațiile publicate în mediul online, se remarcă faptul că documentul postat nu este asumat de către organele de conducere ale societății SC Victor Construct SRL, nefiind semnat și datat. Pe de altă parte, corespondența transmisă de Victor Construct în numele Asocierii SC Victor Construct SRL și Antrepriza Montaj Instalații SA conține o serie întreagă de neadevăruri, după cum urmează:

– solicitările de prelungire a duratei contractului de lucrări de construire a depozitului ecologic de la Sârbi nu au venit din partea Beneficiarului, ci din partea Antreprenorului și în baza revendicărilor formulate de către Asociere. Determinarea duratei de prelungire a contractului s-a făcut după consultarea părților, așa cum prevede sub-clauza 3.5 ”Stabilirea modului de soluționare”, prin întocmirea unui Raport de către Inginer și care a stat la baza încheierii celor 6 acte adiționale de prelungire a duratei de execuție a lucrărilor. Prin urmare, prelungirile de termen au fost acordate ca o dovadă de bună credință din partea Beneficiarului, tocmai pentru a da posibilitatea Antreprenorului să finalizeze proiectul, dovedind incapacitatea de execuție a acestuia;

– referitor la faptul că ”proiectul tehnic și locația aleasă s-au dovedit a avea deficiențe majore” precizăm că, în conformitate cu prevederile contractuale, subclauza 4.10 Informații despre șantier, Antreprenorul ”a inspectat și examinat Șantierul înainte de depunerea ofertei și a fost satisfăcut de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea)
a. forma și natura Șantierului, inclusiv condițiile subterane
b. condițiile hidrologice și climaterice
c. volumul și natura activității și Bunurilor necesare pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni”
Referitor la afirmația potrivit căreia ”proiectul tehnic a fost TOTAL GREȘIT”, menționăm faptul că acesta a fost verificat de verificatori atestați, însușit de către Antreprenor prin oferta depusă și semnarea contractului. Mai mult, în perioada de mobilizare, Antreprenorul avea obligația și dreptul de a examina proiectul tehnic și de a face eventuale observații și/sau completări la acesta, fapt care nu s-a produs.
Referitor la susținerea că ”licitația privind proiectarea lucrării a fost câștigată de o firmă de proiectare anonimă din Italia” precizăm următoarele:
o Proiectul tehnic aferent investiției Depozit ecologic Sârbi a fost realizat de către Asocierea SC EXE COMPANY.RO SRL cu EXE SRL acestea fiind filiale ale EXE Italia, companie ale cărei proiecte realizate pot fi vizualizate accesând link-ul http://www.exeitaly.it/content/view/79/145/lang,en/
o Proiectul tehnic a fost elaborat în baza Contractului de servicii nr. 5104/08.08.2013 în valoare de 210.450,32 lei inclusiv TVA, suma încasată de prestator fiind de 175.547,81 lei inclusiv TVA.
o Asocierea SC EXE COMPANY.RO SRL cu EXE SRL  în baza contractului de servicii nr. 6600/19.09.2014 a asigurat serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii cu o valoare de 957.807,41 lei la care se adaugă TVA-ul aferent, suma încasată de prestator fiind de 604.268,69 lei inclusiv TVA.
Cu privire la afirmația că proiectantul inițial a abandonat lucrarea, se impune săprecizăm că aceastae  eronată, întrucât SC Victor Construct SRL vorbește despre contractul de asistență tehnică din partea proiectantului, altul decât cel de proiectare, iar finalizarea contractului a avut loc ca urmare a ajungerii la termen a duratei contractului. Proiectantul inițial ”nu a abandonat proiectul”, acesta îndeplinindu-și toate obligațiile prevăzute în Legea 10 privind calitatea în construcții.
Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile contractuale, Antreprenorul avea posibilitatea de a proiecta atât lucrări temporare cât și permanente, așa că lipsa asistenței tehnice nu poate fi considerată motiv de încetinire a ritmului de execuției a lucrărilor, respectiv de nerespectare a graficului de execuție ofertat de către Antreprenor 
Firma de consultanță, așa cum o numesc cei de la SC Victor Construct SRL, respectiv Inginerul în accepțiunea FIDIC, Asocierea Safege & Konsent s-a aflat în aceeași situație ca și asistența tehnică din partea proiectantului, respectiv durata contractului a ajuns la termen. Astfel, Beneficiarul a demarat o nouă procedură de achiziție pentru atribuirea contractului de supervizare a lucrărilor de construcție, la care au participat doi ofertanți, Konsent S.A. fiind ofertantul câștigător. Contractul inițial de asistență tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor de construcții a fost atribuit la valoarea de 773.969,54 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 185.752,69 lei, fiind suplimentat cu suma de 154.054,30 lei fără TVA, fiind plătiți 928.023,84 lei fără TVA și TVA în sumă de 202.235,46 lei (total 1.130.259,30 lei). Trebuie precizat faptul că Inginerul a supervizat 4 lucrări de construcții, în paralel, construirea depozitului de la Sârbi nefiind singurul contract pentru care a fost remunerat. Referitor la managerii de proiect ai Consiliului Județean Maramureș, precizăm că a fost înregistrată doar o singură schimbare, ca urmare a încetării raportului de muncă a primului manager. 
În ceea ce privește Liderul de echipă al Inginerului, schimbările s-au realizat în conformitate cu prevederile contractuale.  
Durata de atribuire a unui contract de achiziție publică este determinată în mod major de prevederile legale, respectiv de respectarea termenelor instituite în proceduri.
Reiterăm faptul că Inginerul asigură supervizarea a trei contracte de execuție lucrări, iar singurul contract rămas de executatdeci nefinalizat fiind cel încheiat cu Asocierea SC Victor Construct SRL și Antrepriza Montaj Instalații SA, celelalte două fiind executate și recepționate ca atare.
Consiliul Județean Maramureș a contractat servicii de asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor de construcție a depozitului ecologic de la Sârbi și nicidecum un contract de proiectare. În conformitate cu prevederile contractuale, plata serviciilor de asistență tehnică se face direct proporțional cu situațiile de lucrări executate și prezentate spre decontare de către Antreprenor. Atâta vreme cât ultima situație de lucrări prezentată spre decontare de către Antreprenor a fost în luna septembrie 2017, singura plată pe contractul de asistență tehnică s-a efectuat în luna decembrie 2017, în sumă de 8.110,39 lei inclusiv TVA. Așadar și această afirmație aSC Victor Construct SRL este eronată.  Deși au fost emise un număr de șase dispoziții de șantier însușite de către Antreprenor, cu toate că au fost instructate de către Inginer, patru dintre acestea nu au fost puse în practică, deși se refereau la măsuri de stabilizare a amplasamentului, respectiv de continuare a lucrărilor. Refuzul constant al Antreprenorului de a se mobiliza în mod corespunzător pentru executarea soluțiilor tehnice emise și părăsirea șantierului au determinat rezilierea contractului de lucrări de către Consiliul Județean Maramureș. 
În ceea ce privește expertizarea amplasamentului, aceasta se realizează într-un contract distinct care urmărește și furnizarea tuturor măsurilor necesare pentru stabilizarea amplasamentului, punerea în siguranță a lucrărilor realizate și continuarea lucrărilor de construire a depozitului ecologic. Soluțiile tehnice furnizate au caracter permanent și sunt transpuse în dispoziții de șantier ce adaptează proiectul tehnic la condițiile actuale ale terenului. 
În cadrul contractului de servicii de elaborare a expertizei tehnice, din total contract 211.855,7 lei inclusiv TVA, a fost efectuată doar o plată în sumă de 30.940 lei inclusiv TVA.
Pe de altă parte, în condițiile în care, în anul 2018, SC Victor Construct SRL nu a realizat niciun fel de lucrări, ne manifestăm surprinderea cu privire la acuzațiile potrivit cărora acest proiect ar fi contribuit la decizia intrării în insolvență. Considerăm că această intrare în insolvență reprezintă, mai degrabă, o recunoaștere a incapacității tehnice și financiare a Antreprenorului de a finaliza contractul de lucrări, reprezentând totodată o încercare de a se pune la adăpostul legii insolvenței, cunoscând faptul că va trebui să acopere prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale și legale.
Din analiza modului de derulare a contractului de lucrărinr. 5246/17.06.2015, rezultă cu evidență că SC Victor Construct SRL nu și-a executat în mod corespunzător obligațiile contractuale, situație ce a determinat rezilierea acestuia de către beneficiarul Județul Maramureș. Decizia de executare a scrisorii de garanție bancară de returnare a avansului nedecontant de către SC Victor Construct SRL în cuantum de 2.533.667,66 lei a fost o măsură  pertinentă și corectă, în apărarea interesului public și a evitării prejudicierii bugetului, în contextul creat de faptul că Antreprenorul nu și-a îndeplinit obligația menținerii valabilității scrisorii de garanție bancară în termenul prevăzut prin Acordul contractual.
În ceea ce privește afirmația potrivit căreia Consiliul Județean Maramureș a refuzat prelungirea duratei de execuție a lucrărilor, precizăm că au fost organizate atât întâlniri de management cât și de consultare a părților în cadrul cărora Antreprenorul a condiționat încheirea unui act adițional de prelungire a duratei de execuție cu majorarea prețului contractului, fapt care se situează în afară termenilor legali și contractuali. Cu toate că a fost transmis de către Consiliul Județean Maramureș un draft al actului adițional de prelungire a duratei de execuție, la data propusă de către Antreprenor și agreată de părți, acesta nu s-a prezentat.
Asupra sumei pretins invocate ca fiind ”pierderi din execuție și manoperă […] în valoare de aproximativ 17.000.000 lei”, precizăm că Inginerul încă nu s-a pronunțat asupra acesteia datorită faptului că revendicarea financiară formulată de SC Victor Construct SRL nu a fost fundamentată prin documente justificative.
In calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare, Consiliul Județean Maramureș a depus și depune toate diligențele pentru finalizarea proiectului ”Fazare Proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș”, astfel că, indiferent de circumstanțe sau partenerii contractuali, dacă se va constata vreun prejudiciu se va acționa în consecință.
Articolul precedentLet’s do it Romania din nou şi în Maramureş
Articolul următorBâtrăn ţepuit de un necunoscut care a pretins că e doctor