Procesul electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și Referendumul național se desfășoară simultan în data de 26 mai a.c., între orele 7.00 -21.00.

Prin ordin al prefectului au fost constituite în teritoriu 437 secții de votare.

 În județul Maramureș s-au primit 469.576 buletine de vot pentru alegerile parlamentare, respectiv  469.576 buletine de vot cu prima întrebare la referendum și alte 469.576 cu a doua întrebare la referendum.

De asemenea, s-au primit 437 ștampile de control, 2185 ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și 434.748 timbre autocolante.

Alegătorii cu drept de vot își vor exercita opțiunea electorală în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile cu mențiunea ”VOTAT”, pe 3 buletine de vot separate (un buletin de vot la europarlamentare, respectiv referendum, buletin de vot cu întrebarea nr.1 respectiv un buletin de vot cu întrebarea nr.2 ).

Alegătorii pot opta să își exercite dreptul la vot pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele.

Alegătorul român care îşiexprimă dorinţa de a vota la alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi la referendumul naţional va primi trei buletine de vot: buletinul de vot pentru alegeri şi buletinele de vot aferente celor două întrebări din cadrul referendumului naţional, după ce a semnat în ambele liste electorale.

Dacă optează să își exercite dreptul la vot, la referendumul național, alegatorul va primi în mod obligatoriu cele două buletine de vot, fără a putea opta doar pentru una din cele două întrebări.

Liste electorale permanente și suplimentare distincte

Alegătorii își vor exercita dreptul la vot în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român la secțiile de votare unde sunt arondați cu domiciliul sau reședința, în conformitate cu listele electorale permanente, care vor fi distincte, față de cele folosite la referendum.

Alegătorii arondați la o secție de votare nu își pot exercita dreptul de vot la o altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială. Președintele biroului electoral al secției de votare va îndruma alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat.

Alegătorii cu drept de vot aflați în altă localitate decât cea de domiciliu își pot exercita dreptul la vot la orice secție de votare, pe liste suplimentare, înscriși de președintele biroului secției de votare în baza actului de identitate valabil.

Listele electorale suplimentare vor fi distincte (două exemplare), un exemplar pentru alegerile europarlamentare și un exemplar pentru referendum.

Au dreptul să participe la vot persoane care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau alienaților mintal puți sub interdicție, respectiv persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

În data de 26 mai 2019, alegătorii comunitari nu vor putea vota la referendumul național și nu vor putea fi înscriși în listele electorale suplimentare întocmite pentru referendumul național.

         Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se depun în preziua alegerilor, între orele 18 – 20 la secțiile de votare

          La birourile secțiilor de votare pot depune cereri de votare prin intermediul urnei speciale (mobile) alegătorii cu drept de vot care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate. Cererile vor fi însoțite de actele medicale doveditoare. De asemenea, alegătorii care sunt reținuți/deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau execută o pedeapsă privativă de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale.

Alte categorii de cetățeni care pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale sunt alegătorii aflați în arest la domiciliu, dar și alegătorii care la data desfășurării scrutinului sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice sau alte așezăminte.

În scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a vota în condiții de legalitate, corectitudine, transparență și securitate, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

SIMPV permite evidenţierea distinctă a prezenţei la vot pentru fiecare scrutin în parte.

Odată cu introducerea datelor alegătorului în secția de votare, sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:
a) persoana respectivă nu a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 26 mai a.c. inclusiv;

b)persoanei respective i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c)persoana respectivă este arondată la altă secție de votare;

d)persoana respectivă este omisă din lista electorală permanentă;

e) persoana respectivă figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

f) persoana respectivă se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;

g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală special.

Campania electorală se încheie în data de 25 mai, sâmbătă dimineața la ora 7.00

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în această privinţă, se întind şi în afara localului/secției de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţăde 500 m.

În ziua de 26 mai 2019, între orele 7.00-21.00, sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare.

Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei vor avea program de lucru cu publicul sâmbătă și duminică pentru preschimbarea actelor de identitate expirate sau pierdute

Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor Maramureș și toate cele 27 de servicii publice comunitare locale  de evidența a persoanelor aflate în coordonare metodologică vor lucra cu publicul în data de 25 mai a.c., intre orele 8.00 – 16.00, iar în data de 26 mai a.c., între orele 7.00 – 21.00.

Articolul precedentBărbat luat de apele învolburate
Articolul următorS-au strâns banii: Oana Puicar va face operația de rizotomie dorsală selectivă, la care este programată în iulie la Spitalul pentru copii din St. Louis, SUA