SONY DSC

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș aduce la cunoștință că, prin O.U.G. nr. 26 din 18 aprilie 2019, a fost modificată Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

“Consideram că este foarte important a stabili așa cum sunt în concepția legiuitorului definite activitățile cu caracter ocazional, astfel: activitățile care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au un caracter permanent. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută de lege, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț. Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier.” a declarat Dragoș Nacuta, inspectorul șef al ITM Maramureș.

Acesta spune că o persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioadă poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier începând cu luna mai 2019, se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Calculul, plată și declararea contribuției de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.

Există şi Registrul electronic

La data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singură modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidența a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii.

Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidența a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidența a zilierilor.

Până la intrarea în vigoare a Registrului electronic de evidența a zilierilor, beneficiarii/angajatorii vor depune Registrul de evidența al zilierilor în aceleași condiții.

Numărul de angajatori care au depus registre de zilieri la ITM Maramureș până la data de 30 aprilie 2019, este de 168.

Numărul de poziții din registru, care este echivalent cu numărul de zile lucate de către zilieri în intervalul 01.01.2019 – 30.04.2019, este de 12114.

Articolul precedentNou director medical la Spitalul Judeţean
Articolul următorCampanie de donare de sânge în Sighetu Marmației