În cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” (SMID), la Stația de transfer a deseurilor Moisei a fost înregistrată o defecțiune tehnica la grupul de pompe din cadrul instalației de stingere a incendiilor. Consiliul Județean Maramureș a dispus remedierea operativă a defecţiunilor produse în perioada de garanţie prin achiziționarea de dotări noi, urmând ca sumele cheltuite sa fie recuperate de la constructor prin executarea Asigurării garanţiei de bună execuţie.

Consiliul Județean Maramureș precizează că, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi conform prevederilor contractului în vigoare, executantul are obligaţia asigurării garanţiei legale, astfel încât remedierile se efectuează pe cheltuiala acestuia, la toate defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii. Înainte de începerea lucrărilor, constructorul a depus la Consiliului Județean Maramureș o Asigurare de garanţie de bună execuţie cu o valabilitate şi o perioada de notificare a defecţiunilor de 24 de luni, echivalentă cu perioada de garanţie a lucrărilor. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor a fost semnat la data de 23 ianuarie 2018, dată de la care scurg cele 24 de luni ca perioada legală de garanţie, termenul legal expirând în 22 ianuarie 2020.

”Defecţiunile constatate în camera pompelor nu sunt datorate existenţei sau inexistenţei unui operator specializat şi nici inactivităţii, ci sunt defecţiuni de material sau de fabricaţie, ori din alte cauze care vor fi stabilite de experții tehnici. Pentru stabilirea unei valori estimative și derulării operative a lucrărilor de remediere a defecţiunilor constatate la camera pompelor de la Moisei, Consiliul Judeţean Maramureş a efectuat o cercetare de piaţă conform prevederilor Legii nr. 98 privind achiziţiile publice, iar suma va fi suportata integral din asigurarea de garanție a constructorului”, menționează Claudia Breban, director executiv al Direcției Dezvoltare și Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

Articolul precedent”IUBIRI ȘI…IUBIRI” : Spectacol de muzică ușoară și populară în Sighetu Marmației
Articolul următorParcul Naţional Munții Rodnei, monitorizat cu ajutorul camerelor video