Nerezolvarea problemelor cu care se confruntă grefierii va genera mișcări de protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete, anunță organizațiile sindicale din acest domeniu. De această dată, nemulțumirea este generată și de prevederile mult contestatei Ordonanțe de Urgență 114/2018, prin care au fost adoptate o serie de măsuri care vizează și această categorie profesională și adoptarea Ordonanței nr. 3.

Grefierii semnalează faptul că salariile personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete au fost greșit calculate la momentul elaborării legii salarizării, respectiv coeficientul prevăzut în grila de salarizare este calculat prin raportare la o valoare de referință sectorială mai mică decât cea rezultată din aplicarea legilor de salarizare succesive, începând cu anul 2008 și până în prezent. Consecința acestei greșeli o constituie faptul că aproximativ 80% din grefieri, respectiv personalul cu o vechime mai mare de 5 ani în specialitate, are salariul plafonat până în anul 2022.

De asemenea, personalul auxiliar de specialitate reprezintă singura categorie profesională al cărui salariu net nu a fost majorat cu procentul de 25% astfel cum s-a prevăzut în legea salarizării, de majorări salariale beneficiind numai anumite funcții din interiorul categoriei, respectiv grefierii cu vechime în specialitate mai mică de 5 ani, grefieri-arhivari, grefieri-registratori și personalul conex, precum și funcțiile de conducere, care reprezintă aproximativ 20% din totalul angajaților și numai etapizat pentru anii 2019-2022. Consecința directă, spun grefierii, o constituie instituirea unei discriminări directe între funcțiile care compun categoria lor profesională, precum și față de celelalte categorii socio-profesionale.

Cuantumul total al sporurilor la care este îndreptățit personalul auxiliar de specialitate și conex, în conformitate cu dispozițiile legii salarizării, este acordat diferențiat de către angajatori, în prezent existând o salarizare neunitară între funcții care au același grad, gradație și vechime, deși personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă, aspect sesizat de două ori de fostul Ministru al muncii și justiției sociale. Limitarea cuantumului sporurilor cel mult la nivelul acordat în luna decembrie 2018, înseamnă, pe de o parte, blocarea oricăror demersuri efectuate în încercarea de a înlătura discriminarea instituită, iar, pe de altă parte, deschide calea angajatorilor care au acordat procentul integral al sporurilor în raport de dispozițiile Legii nr. 153/2017, de a diminua cuantumul acestora, ceea ce înseamnă scăderea salariilor cu până la 15%.

De asemenea, există situații în care indemnizația de hrană nu a fost acordată sau a fost acordată în alt cuantum decât cel prevăzut de lege. Potrivit evidențelor, munca suplimentară efectuată de personalul auxiliar de specialitate depășește cu mult cele 360 de zile prevăzute de Codul muncii, iar activitatea specifică nu permite compensarea acestora nici măcar cu timp liber corespunzător. Reprezentanții grefierilor mai semnalează că personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete nu beneficiază de pensie specială, ci de pensie de serviciu, ca recunoaștere a zecilor de ani în care și-au desfășurat activitatea în slujba justiției, într-un regim de interdicții și incompatibilități pe care alte categorii profesionale nu îl au, însă, beneficiază de pensie ”specială”.

Nerezolvarea problemelor cu care se confruntă grefierii precum și adoptarea unui act normativ, indiferent de forma pe care o va îmbrăca și care va produce efectele evidențiate de grefieri, vor genera mișcări de protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete. Calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate ulterior, în raport de poziția pe care o vor adopta factorii decidenți în raport de aspectele anterior menționate. În vederea soluționării tuturor problemelor cu care se confruntă grefierii și într-o ultimă încercare de a da eficiență dialogului social, aceștia solicită factorilor decidenți să organizeze, de urgență, o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale constituite la nivelul profesiei, în cadrul cărora să fie dezbătute, identificate și luate măsuri concrete pentru soluționarea următoarelor probleme.

Articolul precedentO comună din Maramureș ar putea avea grădiniță cu program prelungit
Articolul următorProgramul Teatrului Municipal Baia Mare, în perioada 16-17 februarie