În cursul zilei de astăzi, 8 februarie, la ora 12.00, la Palatul Justiţiei din Baia Mare s-a întrunit în şedinţă Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş şi instanţelor arondate, pentru a dezbate activitatea desfăşurată în cursul anului 2018.

La şedinţă au mai participat judecător Băldean Denisa Livia, preşedintele Curţii de Apel Cluj şi judecător Ungur Liviu, vicepreşedintele Curţii de Apel Cluj. Activitatea instanţelor a fost cuprinsă în Raportul de Bilanţ  încheiat, care poate fi consultat în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice şi pe pagina de internet a Tribunalului Maramureş de pe Portalul instanţelor de judecată (http://portal.just.ro), la secţiunea „Instanţa în cifre”.

VOLUMUL DE ACTIVITATE  AL TRIBUNALULUI MARAMUREŞ, CA INSTANŢĂ DE SINE STĂTĂTOARE

În cursul anului 2018, pe rolul Tribunalului Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, au fost înregistrate 6.452 de dosare noi. Numărul de dosare înregistrate în anul 2018 este în scădere cu 1.409 de dosare în raport cu anul 2017Volumul total al cauzelor de soluţionat a fost în anul 2018 de 10.877 dosare, rezultat prin însumarea numărului de dosare intrate în cursul anului, respectiv 6.452 de dosare nou intrate, cu numărul de dosare rămase nesoluţionate la sfârşitul anului precedent, respectiv 4.425 de dosare (stoc ce include şi dosarele suspendate).

Se constată o tendinţă descrescătoare a volumului de activitate, în raport cu anul 2017, când au fost înregistrate 7.861 de dosare noi, la care s-a adăugat un stoc de 4.131 dosare din anul anterior, volumul total al cauzelor de soluţionat ajungând la 11.992 de dosare. Din totalul de 10.877 cauze de soluţionat în anul 2018, au fost soluţionate 6.953 de cauze în anul de referinţă, numărul acestora fiind mai redus decât cel al cauzelor soluţionate  în anul 2017 (7.567 dosare). Stocul de dosare era de 3.924 la sfârşitul anului 2018, înregistrându-se aşadar cu 501 dosare mai puţin decât în anul 2017, an ce s-a încheiat cu un stoc de 4.425 dosare nesoluţionate, şi cu 207 dosare mai puţin decât în anul 2016, care s-a încheiat cu un stoc de 4.131 dosare.

Articolul precedentAgenda evenimentelor culturale din săptămâna 11 – 16 februarie, la Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”
Articolul următorProtest al părinților copiilor cu dizabilități