În municipiul Baia Mare a avut loc evaluarea activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş în anul 2018. Activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică ale inspectoratului s-a materializat în executarea a 5.915 misiuni specifice.

Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor manifestări şi adunări cu public numeros, jandarmii maramureșeni au executat anul trecut 580 de misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 55 mai multe decât în 2017. În îndeplinirea misiunilor specifice, au fost sprijiniţi de către colegii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj Napoca pentru 6 misiuni de asigurare a ordinii publice şi au preluat integral un număr de 25 misiuni în zona de competenţă. Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite a constituit o prioritate a structurilor de ordine publică din cadrul inspectoratului, în acest sens fiind executate 94 acţiuni de restabilire a ordinii publice, constând în 14 intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, 65 intervenţii la alte solicitări şi 15 intervenţii de salvare-evacuare a unor persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane. Pe timpul executării acestor misiuni, jandarmii au aplicat 47 de sancţiuni contravenţionale, din care 15 avertismente scrise şi 32 de amenzi. În ceea ce priveşte executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, structurile inspectoratului au participat la executarea a 3.940 misiuni de acest fel.

Posturile de jandarmi montane au executat 1.394 misiuni specifice de menţinere a ordinii publice în staţiunile montane Borşa, Şuior–Mogoşa, Cavnic şi Valea Vaserului, desfăşurând activităţi de informare şi îndrumare a turiştilor, de prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice adiacente şi în zona locurilor de agrement. S-au mai înregistrat 15 participări la acţiuni de salvare, ocazie cu care au fost evacuate ori salvate 54 de persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.  Pentru creşterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost desfăşurate 66 de acţiuni în colaborare cu reprezentanţii acestora. Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost constatate 270 fapte de natură penală (din care 23 constatate de către jandarmi), săvârşite de 285 făptuitori (din care 21 autori  identificaţi de către jandarmi), fiind aplicate 1.700 sancţiuni contravenţionale.  Mai multe despre activitatea jandarmilor puteți citi pe site-ul de știri www.maramedia.ro.

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, personalul inspectoratului şi-a adus contribuţia la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în zona de competenţă, prin constatarea şi întocmirea actelor de constatare pentru 25 fapte de natură penală în 2018 (57 în anul 2017) săvârşite de 23 făptuitori (58 în anul 2017). Urmare a intensificării activităţilor pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în domeniul silvic, au fost organizate, coordonate şi/sau desfăşurate un număr de 145 astfel de acţiuni, pe parcursul cărora au fost constatate 3 fapte de natură penală şi un număr de 37 de contravenţii.   În cursul anului s-au primit spre executare un număr de 775 mandate de aducere, în 24 de localităţi, toate îndeplinite conform prevederilor legale, inspectoratul neînregistrând sancţiuni judiciare pentru neexecutare.

În ceea ce priveşte activităţile preventiv-educative, acestea s-au desfăşurat prin participarea la un număr de 93 activităţi preventiv-educative şi de informare în 90 locaţii, la care au participat peste 3.500 de persoane în instituţiile de învăţământ preuniversitar, cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive sau în cooperare cu organele administraţiei publice locale, ocazie cu care au fost abordate teme privind violenţa şi cauzele care generează comportamente violente în rândul tinerilor, prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive.

În perioada supusă evaluării, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, a asigurat paza unui număr de 19 obiective şi s-a asigurat paza şi protecţia a 52 transporturi de produse cu caracter special în beneficiul propriu şi al beneficiarilor de pază cu care Inspectoratul a avut încheiate contracte de prestări servicii, 75 transporturi de bunuri şi valori în beneficiul propriu şi al Trezoreriei Baia Mare şi s-a participat la asigurarea protecţiei a 441 transporturi de corespondenţă clasificată.

Pe timpul executării misiunilor în cooperare/colaborare au fost aplicate 106 sancţiuni contravenţionale, din care 37 avertismente scrise şi 69 amenzi.  Pe segmentul de ordine publică au fost planificate şi executate 479 acţiuni comune, faţă de 769 acţiuni executate în 2017, rezultând o scădere cu 290 acţiuni. Cooperarea interinstituţională în domeniul executării misiunilor de pază s-a concretizat prin actualizarea documentelor specifice ca urmare a modificărilor nou apărute, precum şi prin desfăşurarea unui număr de 10 exerciţii de intervenţie în cooperare cu structurile cosemnatare şi a 5 acţiuni comune cu Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Pe linia situaţiilor de urgenţă, în perioada analizată inspectoratul a participat la 2 exerciţii comune de pregătire şi la 10 misiuni de intervenţie.

În ceea ce priveşte dinamica de personal la nivelul inspectoratului în anul 2018, am avut 9 cazuri de pierderi de personal şi 27 cazuri de personal nou încadrat în unitate.  În perioada analizată s-a desfăşurat un număr de 72 activităţi de selecţie în vederea ocupării a 72 posturi vacante şi 4 comisii de concurs în vederea ocupării a 3 posturi de conducere şi a unui post de execuţie. Pentru obţinerea de rezultate bune şi foarte bune în îndeplinirea misiunilor şi desfăşurarea activităţilor la nivelul inspectoratului au fost recompensate un număr de 131  cadre militare. În perioada supusă evaluării, au fost emise presei un număr de 174 de buletine informative şi au fost organizate 9 conferinţe de presă la care au participat reprezentanţi din mass-media locală.

 

 

Articolul precedentProgramul Teatrului Municipal Baia Mare, în perioada 11-18 ianuarie
Articolul următor15 avertismente date agenților economici care comercializau articole pirotehnice