La întâlnirea Comisiei de Dialog Social, inspectorul școlar adjunct Mihai Pop a prezentat o situație a învățământului profesional și tehnic la nivelul județului, în acord cu necesitățile pieței muncii.

În perioada 2014-2020 s-a înregistrat o creștere procentuală a interesului absolvenților de clasa a VIII-a pentru învățământul profesional, cu toate că numărul acestora scade pe județ. Există fluctuații de la un an la altul pentru că elevii se transferă de la învățământul profesional la liceu, dar și invers, de la liceu la învățământul profesional. De asemenea, a crescut interesul și numărul operatorilor economici, care sprijină învățământul profesional.

Au fost înființate clase de învățământ profesional în mediu rural, la școli gimnaziale cum ar fi Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Fărcașa, cel mai reprezentativ exemplu de bună practică și din anul trecut școlar, Școala Gimnazială Dumbrăvița, care sunt sprijinite de agenții economici din zonă. Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” din orașul Dragomirești își propune înființarea unei școli profesionale în localitate, la solicitarea operatorilor economici care își desfășoară activitatea la nivelul unității-administrativ-teritoriale. Mai sunt clase de învățământ profesional în sistemul particular, la Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” din Baia Mare, dar și în învățământul special, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Târgu Lăpuș, a menționat inspectorul școlar de specialitate Livia Pop.

Pentru organizarea claselor de învățământ profesional, operatorii economici trebuie să depună solicitare în scris la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, iar pentru învățământ dual, la CNDIPT.

Cele mai solicitate meserii sunt de mecanic auto și ospătar, dar sunt solicitări și pentru meserii moderne, precum operator CNC. Alte solicitări sunt pentru meseria de sudor. De asemenea, sunt clase de învățământ profesional la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” și Colegiul Tehnic ”George Barițiu, a mai adăugat inspectorul școlar adjunct Mihai Pop. Pentru planul de școlarizare 2019-2020 gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici pentru învățământul profesional și tehnic este de 76,1%. Pentru a crește interesul elevilor și părinților de a urma cursuri școlare în învățământul profesional este nevoie de investiții în ateliere și laboratoare în care elevii să efectueze pregătirea practică de bază, înainte de a intra în stagiile de practică efectuate la operatorii economici. De asemenea, se consideră că este nevoie de o mai bună colaborare dintre școală, familie, operatori economici și comunitate locală, pentru conștientizarea importanței meseriilor și redobândirea statutului muncii.

Articolul precedentFirme amendate fiindcă au neglijat paza obiectivelor și a bunurilor
Articolul următorElevii din Budești au confecționat mărțișoare tradiționale