În Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creștere în sectorul avicol.

Comisia Europeană a emis Decizia 6719/18.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Prin prezenta ordonanță de urgență se reglementează:

  • definirea clară a categoriilor de beneficiari, în care se încadrează și întreprinderile mari;
  • stabilirea documentelor ce trebuie depuse suplimentar de categoria de beneficiari întreprinderi mari;
  • stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile;
  • stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor;
  • prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
  • direcțiilepentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare;
  • pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile;
  • acțiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului;
  • pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare;
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.
Articolul precedent5 februarie, Ziua Siguranţei pe Internet. „Împreună pentru un internet mai bun”
Articolul următorHoțul prins în farmacie a fost arestat