În ultima zi din luna august, în sistem videoconferință, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș, Ordinea de zi, pe care s-au regăsit un total de 20 de proiecte de hotărâre și patru puncte suplimentare a fost deschisă de proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureş, pe anul 2020.

Au fost majorate veniturile şi cheltuielile cu suma de 6.816,52 mii lei, astfel: 6.986 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, 67,24 mii lei reprezentând sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, în perioada 2014 – 2020 și 236,72 mii lei reprezentând subvenţii de la bugetul de stat. Cea mai mare parte a sumelor prevăzute în această rectificare vor merge înspre asigurarea cheltuielilor de funcționare ale Direcției Generale pentr

De asemenea, a fost rectificat bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, pe anul 2020, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 1.047,00 mii lei, suma fiind alocată de către Primăria Municipiului Baia Mare pentru pentru achiziția sistemului de circulație extracorporală în cadrul secției de chirurgie cardiacă, proiect finanțat în comun cu instituția Consiliului Județean Maramureș.