În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna august a fost aprobată repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.

 

1.5 milioane lei se vor aloca unităților de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute în România, suma urmând să fie distribuită între cele peste 150 de parohii și mănăstiri din județul Maramureș. De asemenea, 500 mii lei vor fi alocați ca sprijin financiar pentru întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local/național/universal/mondial (UNESCO).

Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au arătat că această inițiativă pornită în anul 2018, de a aloca fonduri pentru întreținerea și reparația unităților de cult, reprezintă un act de responsabilitate în ceea ce privește conștientizarea importanței acestor valori ale patrimoniului cultural.