Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare au remis Consiliului Județean Maramureș câte o adresă prin care au solicitat aprobarea acordării, din veniturile proprii ale spitalului, de stimulente financiare lunare pentru personalul medical de specialitate.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede că ”autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat. Conform art. 201, alin. 3) din același act normativ, ”bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului”.
Într-o adresă transmisă de Ministerul Sănă

tății se precizează că, în situația în care se înregistrează o diminuare a veniturilor salariale determinată de neîncadrarea în procentul minim din Regulamentul-cadru aprobat prin HG și de pierdere a unor venituri de natură salarială comparative cu luna februarie 2018, unitățile salariale pot acorda stimulente, din venituri proprii, categoriilor de personal care se regăsesc în această situație, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. În vederea asigurării proporționalității dintre munca depusă, răspunderea fiecărei funcții și remunerația acordată și a motivării personalului, se impune acordarea de stimulente personalului medical și de specialitate, sume ce vor fi suportate din veniturile proprii ale instituției sanitare, în limita bugetului aprobat. 


În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc la finalul lunii februarie 2019, aleșii județeni au votat pentru acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul celor două spitale.

Articolul precedentConcurs de desen de Ziua Poliției Române
Articolul următorCei doi olandezi prinși la Sighet cu 84 kg de heroină au fost arestați preventiv